Kwaliteit

Fysiotherapie Kroeze is geregistreerd in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) en het Centraal Kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), de beroepsorganisatie van fysiotherapeuten.
Dit betekent dat Fysiotherapie Kroeze voldoet aan de kwaliteitseisen en richtlijnen van het  KNGF.
Door middel van na- en bijscholing en vakoverleg worden de
ontwikkelingen binnen de fysiotherapie op de voet gevolgd en continu gewerkt aan het verhogen van de kwaliteit van de behandelmethoden.

> stelt cliënten/patiënten centraal
> werkt voortdurend aan het verbeteren van de zorg
> werkt voortdurend aan het verbeteren van de dienstverlening
> presenteert betrouwbare resultaten
> voldoet aan de eisen die vanuit de sector, financiers, cliënten en
overheid worden gesteld